Rekonstruktivna oblast stomatologije kojom se vraća oblik i funkcija zuba uz pomoć fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada.

Metalokeramičke krunice i mostovi – kod izrade ovih radova veoma je važno voditi računa o preciznosti radova, zato i posvećujemo puno pažnje i u izboru zubotehničkih laboratorija. Ovo je klasični vid izrade nadoknada sa tradicijom od više decenija gde se kao osnova koristi biokompatibilne legure metala, a i danas se koristi svuda u svetu i nezamenljive su u određenim indikacijama.

Bezmetalne krunice i mostovi – novi trend u stomatologiji sa povećavanjem akcenta na estetiku, sve više se koristi u novije vreme. Postoji više vrsta materijala, kao što su cirkonija, e-max, litijum disilikatna i felspatna keramika, koje koristimo da bi smo postigli što bolje estetske rezultate.

Fasete (VENEERS) – tanke keramičke ljuspice koje koristimo da bi smo promenili oblik i boju zuba, a minimalno invazivno pristupamo da bi smo sačuvali što više zubne supstance. Koriste se samo u estetskoj regiji, tj. kod prednjih zuba.

Inley, onley, overley – delimične krunice sa kojima rekonstruikšemo oblik i funkciju zuba, a štedimo zubnu supstancu. Koristimo ih umesto krunica. Izrađuju se od pune keramike, u našoj ordinaciji najčešće CEREC metodom u jednoj poseti. Specijalnim metodama adhezivnog pričvršćivanja ojačavamo postojeći zub.

Totalne i parcijalne proteze – za rekonstrukciju totalne i parcijalne krezubosti. Koristimo kolasično izrađene proteze, od akrilata, ojačane metalom, sa atečmenima i namenskim krunicama u okviru kombinovanih radova.

WIZIL proteze – proteze sa maksimalno redukovanim proteznim bazama izrađene od legura, u sklopu kombinovanih ili samostalnih radova, zbog povećanja komfora i sigurnosti pacijenata.

Valplast proteze (silikonske) – koriste se u određenim indikacijama sa kukicama u istoj boji proteze koje su skoro nevidljive.