Fiksni i pokretni apararti za ispravljanje nepravilnosti u položaju zuba kod dece i odraslih.

Fiksni ortopedski aparat – za korekciju položaja zuba kod dece i odraslih. Efikasna metoda za ispravljanje položaja zuba i vilica. Koriste se metalne bravice ili keramičke bele ili providne, kao i samolegirajuće bravice koje povećavaju brzinu efekta.

Inviosioline – providne individualne folije – stentovi. Za ispravljanje manjih nepravilnosti. Potrebno je više folija za korekciju nepravilnosti čiji se broj određuje posle analize koje su CAD/CAM izvedene.